Acceptació de les Condicions general d'us
Política d'us del contingut i navegació web
1-Política d'us del contingut i navegació web
     El domini a Internet qso.cat, són titularitat de Marià M. Sarriera Socias (EA3FFE), i en aquest document es recullen les condicions d'ús del seu web principal i subdominis.

     L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions d'ús, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web. Per la qual cosa l'usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves la present Política d'us del contingut i navegació web abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. en aquest lloc web.

     L'Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que que disposa la legislació vigent. qso.cat  es reserva el dret a retirar l'accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions generals d'ús.
qso.cat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús així com qualsevol altres, particulars o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos
2- Objecte
     qso.cat, proporciona informació clara als usuaris sobre els serveis que proporciona, les seves característiques i informació sobre la pròpia web. Al present lloc web hi ha enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per qso.cat  aquests enllaços provenen d'altres fonts d'informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant qso.cat declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.
3- Propietat intel·lectual

     L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altres elements inserits en el lloc web pertanyen a qso.cat , excepte en l'esmentat en l'apartat anterior referent a hipervincles. qso.cat  és titular d'elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, el codi HTML, els textos, imatges, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització de aquests elements.
Per tant, l'usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta i a descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'usuari compleixi amb totes les normatives de propietat intel·lectual.

     Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'aquest web així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que puguin contenir els continguts.
qso.cat autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

  1. Que l'enllaç no s'estableixi des d'una web on els continguts resultin contraris a la llei, a la moral i a l' ordre públic.
  2. Que no s'ofereixi una imatge de qso.cat o dels seus serveis o activitats que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada.
  3. Que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial entre qso.cat  i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç, quan aquest no sigui el cas.
  4. Que no es creï la impressió que els continguts o web de qso.cat pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s'estableix l'enllaç.
4- Ús de servei i responsabilitats

     Les condicions de accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web i de els serveis que s'ofereixen.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

  • Realitzar actuacions que puguin produir a la web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany a els sistemes de qso.cat  o a tercers.
  • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, *spam (enviament de correus massius) o l'enviament de grans missatges amb la fi de bloquejar els servidors de la xarxa.
  • qso.cat no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a altres pàgines d'Internet diferents a la própia qso.cat.
5- Llei de protecció de dades
     qso.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
6- Condicions legals d'informació general
     qso.cat  en compliment amb el disposat en el art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina Web proporciona l'accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seves dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.
Nom

qso.cat

Adreça de correu electrònic

info@ham.cat

Adreça web

www.qso.cat

7- Exclusió de responsabilitat
     qso.cat  declina tota responsabilitat en cas de que el accés o les visites al seu web es veiessin impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció per manca de subministrament elèctric, telefònic o de altres proveïdors de telecomunicacions aliens a qso.cat, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació de un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

     Es declina igualment tota responsabilitat derivada de els danys i perjudicis que pogués sofrir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.
8- Ús de galetes
Al web de qso.cat es poden utilizar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l'usuari.
Política de galetes

     Utilitzem el terme “galetes” per referir-nos a galetes o a altres tecnologies similars de conformitat amb la legislació espanyola sobre privacitat en les comunicacions electròniques.

1- Què és una galeta?

     Una galeta és un fitxer que conté un identificador (una cadena alfanumèrica) que un servidor web envia a l’ordinador de l’usuari. L’identificador s’envia de nou al servidor cada vegada que el navegador sol•licita una pàgina d’aquest servidor. Les galetes poden ser “permanents” o “de sessió”:

  • Les galetes permanents les emmagatzema el navegador web i seguiran sent vàlides fins a la seva data de caducitat, llevat que l’usuari les elimini abans;
  • Una galeta de sessió caduca al final de la sessió de l’usuari, quan tanca el navegador web.
2- Quina informació recopilarà qso.cat sobre l'usuari?

Informació relativa a les preferències d'ús.

3- Quin tipus de galetes utilitzem?
     Utilitzem galetes per obtenir més informació sobre la manera en què l’usuari interactua amb el nostre contingut; d’aquesta manera podem millorar l’experiència de l’usuari quan consulti el nostre lloc web. Utilitzem galetes que recorden preferències de l’usuari, com l’idioma i la zona geogràfica, que s’estableixen com a configuració predeterminada quan torna a consultar el lloc web. Les galetes també permeten a l’usuari valorar les pàgines i omplir formularis. Al nostre lloc web utilitzem galetes permanents.
4- Com controlar i eliminar galetes

     La majoria de navegadors accepten les galetes automàticament; per això, si no voleu que n’utilitzin, és probable que hàgiu de realitzar alguna acció per eliminar-les o bloquejar-les. Si voleu restringir o bloquejar les galetes utilitzades per www.rdc.cat, o per qualsevol altre lloc web, podeu fer-ho a la pantalla de configuració del navegador. Consulteu la funció d’ajuda del navegador per veure com es fa.

     També podeu consultar el lloc web www.aboutcookies.org, que conté informació exhaustiva sobre com fer-ho en una gran varietat de navegadors. A més, hi trobareu informació sobre com eliminar galetes de l’ordinador (fins i tot les galetes de la sessió actual), així com informació general sobre les galetes. No obstant això, tingueu en compte que si decidiu no acceptar l’ús de galetes, podeu seguir utilitzant el nostre lloc web, però algunes funcionalitats podrien no executar-se correctament.

5- Normativa aplicable

     L'apartat segon de l'article 22 dela Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), estableix el següent:

  1. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

     Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l'ús dels paràmetres adequats del navegador o d'altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració llarg de la instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte.

     Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica al sol tal d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

     Segons recull la "Guia sobre l'ús de les cookies", publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dates (d'ara endavant, AEPD) en l'any 2013, la LSSI-CE és aplicable a qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació. La galeta és un d'aquests dispositius d'ús generalitzat per la qual cosa, d'ara endavant, anomenarem genèricament aquests dispositius com cookies.

     Queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l'article 22.2 de la LSSI-CE les cookies utilitzades per a alguna de les següents finalitats: Permetre únicament la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa. Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari.

6- Llei de protecció de dades

     qso.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7- Drets de l'usuari

     En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.