ENTITAT / INDICATIU
Indicatiu / Prefix  
     
 
  Indicatiu / Prefix
  Entitat
  Continent
  Prefix Principal
  Tots els Prefixos
  Zona CQ
 
Diplomes als quals pertany: