MAPA LINEA GRIS
La Línia gris, és la franja al voltant de la Terra que separa el dia de la nit. La propagació a través de la línia grisa és molt eficaç per aquest motiu sigui una eina fonamental per fer DX. 
Una de les raons principals perquè això sigui així és que la capa D, que absorbeix els senyals de HF, desapareix ràpidament al capvespre i durant l'alba triga una mica a formar-se.
+1H +10MIN | Hora: | -10MIN -1H